Zarządzenie nr 41/2015Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 5 października 2015w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo, Arciszewo

Zarządzenie nr 41/2015
Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 5 października 2015


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo, Arciszewo


 
ZARZĄDZENIE NR  41/2015
                                            z dnia 5 października 2015 roku.
 
 
 
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn.
 
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, Boniewo, Arciszewo
 
Na podstawie par.15 ust. 6 umowy  Nr ZPiPF. 11.2015  zawartej w dniu 8 lipca 2015 roku  pomiędzy Gminą Boniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Boniewo  a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych  Sp. z o.o. Nowa wieś Jana Pawła II nr 7 ,
 87-853 Kruszyn powołuję:
§ 1
 
  powołuje komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1.Zdzisława Bywalska  
 2. Anna Grunt    
 3. Tomasz Celmer
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  12 października 2015   roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 października 2015, 08:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2415