Zarządzenie nr 44/2015Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 16 października 2015w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo”

Zarządzenie nr 44/2015
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 16 października 2015


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo”


        ZARZĄDZENIE NR  44 /2015
                                             z dnia 16  października 2015 roku.
 
 
 
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji pn.
  „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe-Sieroszewo”
 
Na podstawie par.15 umowy  Nr ZPiPF.13.2015 zawartej  w dniu  17 lipca 2015 roku  pomiędzy Gminą Boniewo  a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych  Sp. z o.o. Nowa Wieś Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn powołuję:
§ 1
 
komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1.Marek Klimkiewicz   
 2. Jan Szelągowski     
 3. Zdzisława Bywalska  
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  22 października 2015   roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 października 2015, 08:30:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1604