Zarządzenie nr 38/2015Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 9 września 2015w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 38/2015
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 9 września 2015


w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Boniewo


 
ZARZĄDZENIE Nr 38/2015
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 9 września 2015 roku
 
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Boniewo . 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art. 19 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (  Dz. U. Z 2013 r. poz. 1166 ) zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Boniewo  w składzie:
Anna Kozłowska   – przewodnicząca komisji Anna Grunt  -  członek komisji Marcin Podlaski – członek komisji
 
§ 2
Celem komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej.Zadania komisji:
a) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
b) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych zdarzeniem,
c) ustalenie powstałych strat i określenie w infrastrukturze komunalnej,
d) sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 września 2015, 13:49:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2296