Zarządzenie nr 33/2015 Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 13 sierpnia 2015w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Boniewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie nr 33/2015
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 13 sierpnia 2015


w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Boniewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 33 /2015 Wójta Gminy Boniewo
z dnia 13 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Boniewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Na podstawie art. 13 §1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. 2015 r.poz.318.) zarządzam co następuje:
§ 1
1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum na terenie Gminy Boniewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
2. Składy obwodowych komisji ds. referendum od nr 1 do nr 5, określono w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

Skład Komisji obwodowych dalej (325kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2015, 15:01:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2442