Zarządzenie nr 29/2015Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 17 lipca 2015w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Zarządzenie nr 29/2015
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 17 lipca 2015


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

 
ZARZĄDZENIE NR  29/2015
z dnia  17 lipca 2015  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
  W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
  „Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017  „

 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Dz.U., z 2013 ,poz.907 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska      - przewodnicząca
2. Aleksandra Woźniak    -  sekretarz
3.Adam Ciesielski             -   członek
 
  
Komisja rozpocznie prace z dniem  20 lipca 2015 roku.
   
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
  regulamin.doc (98kB) word
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2015, 14:29:49)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (21 lipca 2015, 07:26:48)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2749