Zarządzenie nr 27/2013Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 6 sierpnia 2013w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 27/2013
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 6 sierpnia 2013


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 
                      ZARZĄDZENIE NR   27/2013                      
z dnia  6 sierpnia   2013   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Przebudowa i remont dróg gminnych stanowiących dojazd do gruntów rolnych


 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Anna Grunt  - przewodnicząca
2.Aleksandra Woźniak  -  sekretarz
3.  Iwona Witczak        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem   7 sierpnia   2013  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 kwietnia 2015, 09:24:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4274