Zarządzenie nr 20/2013Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 17 czerwca 2013w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 20/2013
Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 17 czerwca 2013


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 
ZARZĄDZENIE NR  20/2013
z dnia  17 czerwca  2013   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu  gminy Boniewo ”
 
 
 
Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Andrzej Kosmalski         -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem    18 czerwca  2013   roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 kwietnia 2015, 09:21:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3554