Zarządzenie nr 55/2014Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 18 grudnia 2014w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 55/2014
Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 18 grudnia 2014


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


ZARZĄDZENIE NR  55/2014
z dnia  18 grudnia  2014    roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Przebudowa boisk sportowych w Boniewie

 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Dz.U., z 2013 ,poz.907 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Anna Kozłowska        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  19 grudnia  2014    roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 kwietnia 2015, 09:16:12)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 kwietnia 2015, 09:53:37)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4346