Zarządzenie nr 52/2014Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 11 grudnia 2014w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo w 2015 roku ”

Zarządzenie nr 52/2014
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 11 grudnia 2014


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo w 2015 roku ”


 
ZARZĄDZENIE NR  52/2014
z dnia  11 grudnia 2014    roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu  gminy Boniewo w 2015 roku  ”
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Dz.U., z 2013 ,poz.907 z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Andrzej Kosmalski  -  sekretarz
3.Anna  Grunt      -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  12 grudnia  2014    roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 grudnia 2014, 13:01:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4613