Zarządzenie nr 48/214Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 17 listopada 2014w sprawie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Boniewie

Zarządzenie nr 48/214
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 17 listopada 2014


w sprawie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Boniewie


ZARZĄDZENIE NR 48/2014
 WÓJTA GMINY BONIEWO
  z dnia 17 listopada 2014r.
 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół
                                                      w   Boniewie
 
             Na podstawie art.30 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594)
z a r z ą d z a m,  co następuje:
                                                             
                                                              § 1
Ustala się wysokość opłat za korzystanie z obiektu - Hala Sportowa w Boniewie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
                                                            § 2    
Wpłat należy dokonywać na kwitariusz, u opiekuna hali sportowej                      
                                                              § 3
Wszyscy najemcy Hali Sportowej w Boniewie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Hali Sportowej oraz do przestrzegania zasad w nim zawartych.
                                                           § 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się opiekunowi  hali sportowej.
                                                               § 5 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                            § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                              Wójt
                                                                                          mgr inż. Marek Klimkiewicz
  cennik pobierz (39kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 listopada 2014, 19:12:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4943