Zarządzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 23 października 2014w sprawie w sprawie ogłoszenia sprzedaży lokali i obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym

Zarządzenie nr 42/2014
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 23 października 2014


w sprawie w sprawie ogłoszenia sprzedaży lokali i obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym


 
 
 
ZARZĄDZENIE  Nr 42/2014
WÓJTA  GMINY  BONIEWO
z dnia 23 października 2014 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia sprzedaży lokali i obniżenia cen wywoławczych  w drugim przetargu
  pisemnym nieograniczonym
               
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /  z a r z ą d z a m,  co następuje :
 
 
§ 1.
 
 
Stosownie do pozytywnych opinii wyrażonych przez komisje działające w ramach Rady Gminy
Boniewo postanawia się ogłosić drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Boniewie na działce oznaczonej nr 219/3 o pow. 1994 m2
stanowiących własność Gminy Boniewo KW WL1W/00060256/2 i obniżyć odpowiednio o 10 %    w stosunku do cen wywoławczych ustalonych przy ogłaszaniu pierwszego przetargu.
W drugim przetargu cenę wywoławczą dla :
- lokalu Nr 1 o pow. 106,82 m2   ustala się na kwotę 68.670,00 zł.
- lokalu Nr 3 o pow.   58,87 m2   ustala się na kwotę 60.210,00 zł.
 
 
 
§ 2.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
 
 
                                                    WÓJT  GMINY  BONIEWO
                                                      mgr inż. Marek Klimkiewic

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 listopada 2014, 17:34:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4815