Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 15 października 2013w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup sprzętu obsługującego odbiór ścieków

Zarządzenie nr 36/2013
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 15 października 2013


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup sprzętu obsługującego odbiór ścieków


 
ZARZĄDZENIE NR  36/2013
z dnia  15 października   2013   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Zakup sprzętu obsługującego odbiór ścieków
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z  9 sierpnia 2013 roku poz.907)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  16 października  2013   roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2014, 08:53:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3966