Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 10 kwietnia 2014w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo ”

Zarządzenie nr 14/2014
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 10 kwietnia 2014


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo ”


 
ZARZĄDZENIE NR  14/2014
z dnia  10 kwietnia 2014  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
  
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie gminy Boniewo ”
 
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z  9 sierpnia 2013 roku poz.907z późn. zm) )  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Anna Kozłowska         -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem   11 kwietnia 2014    roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2014, 08:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5001