Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Boniewo -Marka Klimkiewiczaz dnia 20 czerwca 2014w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Boniewie

Zarządzenie nr 26/2014
Wójta Gminy Boniewo -Marka Klimkiewicza
z dnia 20 czerwca 2014


w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Boniewie


 
          Zarządzenie Nr 26/2014
              Wójta Gminy Boniewo
                      z dnia 20 czerwca 2014r.
 
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Boniewie
 
       Na podstawie art.7 ust. 1, pkt 10 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013r., poz.594 z późnieszymi zmianami)
 
                                zarządzam,   c o   n a s t ę p u j e:
 
 
                                                            § 1. 
 
1. Ustala  się regulamin korzystania z Hali Sportowej w Boniewie stanowiący załącznik
    Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustała się regulamin korzystania z Siłowni-Fitness w Boniewie stanowiący załącznik
    Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustała się regulamin  korzystania z Siłowni w Boniewie stanowiący załącznik Nr 2 do
    niniejszego Zarządzenia.
 
                                                              § 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się opiekunowi hali sportowej.
 
                                                              § 3.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
                                                              § 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
                                              
                                                                                  
 
                                                                                              Wójt Gminy
 
                                                                                  mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 
  regulaminy pobierz (67kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 czerwca 2014, 20:44:05)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (25 czerwca 2014, 20:49:28)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5462