Zarządzenie nr 18/2014Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 5 maja 2014w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 18/2014
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 5 maja 2014


w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


                                                                             
Zarządzenie Nr 18/2014
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 5 maja 2014 roku
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 
 
                Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm[1]) Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje.
 
§ 1
 
            Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze
w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2
 
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                     Wójt Gminy
                                                                         mgr inż. Marek Klimkiewicz          
 
 
 
 
                                  
 
                                                                                                         Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2014
                                                                                                                                    Wójta Gminy Boniewo z dnia 5 maja 2014r.
 
 
       
 
            SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
                                               NR 1 W BONIEWIE
 
1.           Góreczna Ewa
2.           Zieliński Paweł
3.           Okulska Ala
4.           Polińska Anna
5.           Kordyl Ewelina
6.           Baszeska Ilona
7.           Drzewiecka Ilona
8.           Wiśniewska Ewa
9.           Grochowina Ewa -  wyznaczona przez Wójta Gminy               
 
           SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
                                               NR 2 W BONIEWIE
                             
  1.    Kucharska Honorata
  2.    Kapuścińska  Izabela
  3.    Pabian Laura
  4.    Tokarska Iwona
  5.    Ciechalska Anna
  6.    Guziejewska Edyta
  7.    Dzięcielewska Magdalena
  8.    Suty Paweł
  9.   Góreczny Marek - wynaczony przez Wójta Gminy  
 
            SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
                                               NR 3 W LUBOMINIE
 
  1.    Fras Karolina
  2.    Adamkiewicz Krzysztof
  3.    Zieliński Krzysztof
  4.    Romecki Roman
  5.    Jasińska Iwona
  6.    Pińska Katarzyna
  7.    Wojasiński Zbigniew
  8.    Wojciechowski Tomasz 
  9.    Kwiatkowska Grażyna - wyznaczona przez  Wójta Gminy
 
 
 


[1]              Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
   Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.
 


metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 maja 2014, 17:28:33)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (8 maja 2014, 17:38:11)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4598