Zarządzenie nr 42/2013Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 4 listopada 2013w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacja oświetlenia budynku szkoły podstawowej w Boniewie

Zarządzenie nr 42/2013
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 4 listopada 2013


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacja oświetlenia budynku szkoły podstawowej w Boniewie 
ZARZĄDZENIE NR  42/2013
    z dnia 4 listopada 2013  roku
 

 
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
 
Rozbudowa i przebudowa  kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacja oświetlenia budynku szkoły podstawowej w Boniewie 
 
Na podstawie par.12 pkt.  6 umowy  ZPiPF-RPO-13/2013 z dnia 13 maja 2013 roku   zawartej
pomiędzy Gminą Boniewo  a Firmą HYDROPOL” Sp. z o.o. ul. Targowa 10b,  09-500 Gostynin

 
powołuję:


§ 1
 
komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1. Marek Klimkiewicz – Wójt gminy Boniewo 
 2. Benedykt Kępiński- Inspektor nadzoru   
 3. Paweł Liberadzki – kierownik budowy    
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  8 listopada 2013   roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 listopada 2013, 13:36:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4432