Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 19 lutego 2013w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej.

Zarządzenie nr 4/2013
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 19 lutego 2013


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej.


 
                          ZARZĄDZENIE NR   4/2013                      
z dnia  19  lutego 2013   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
  
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej. 
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.  Anna Kozłowska       -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem   20  lutego 2013  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia pobierz (88kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 października 2013, 11:15:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4378