Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 13 listopada 2012w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinkach Osiecz Wielki-Sarnowo i Bierzyn-Osiecz Wielki”.

Zarządzenie nr 32/2012
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 listopada 2012


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinkach Osiecz Wielki-Sarnowo i Bierzyn-Osiecz Wielki”.


 
                                                    ZARZĄDZENIE NR 32/2012
                                                     z dnia  13 listopada 2012 roku
 
 
 
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
 
„Przebudowa i remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinkach Osiecz Wielki-Sarnowo i Bierzyn-Osiecz Wielki”.         
 
 
Na podstawie par.12 ust. 5 umowy  ZPiPF- 23/2012 z dnia 26 lipca 2011 r. zawartej
pomiędzy Gminą Boniewo a  Konsorcjum Przedsiębiorstwo   Produkcyjno-Handlowo-Usłowgowe  "MEL-BUD" sp. z o.o. Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław  oraz  Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza3, 88-300 Mogilno
 
§ 1
 
  powołuję komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1. Marek Klimkiewicz  - Wójt Gminy Boniewo
 2.  Stanisław Nitecki - inspektor nadzoru budowy
  3.   Zdzisława Bywalska  –  przedstawiciel UG Boniewo
 
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  15 listopada 2012   roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2012, 11:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4724