Zarządzenie nr 18/2012Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 24 lipca 2012w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa sieci wodociągowej Żurawice-Osiecz Mały oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiecz Mały- Bnin

Zarządzenie nr 18/2012
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 24 lipca 2012


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa sieci wodociągowej Żurawice-Osiecz Mały oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiecz Mały- Bnin


 
ZARZĄDZENIE NR 18/2012
z dnia  24 lipca 2012   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Budowa sieci wodociągowej Żurawice-Osiecz Mały oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiecz Mały- Bnin
 
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  25 lipca 2012    roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
  załącznik dalej (89kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 lipca 2012, 12:54:22)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (25 lipca 2012, 12:56:50)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3744