Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 19 czerwca 2012w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

Zarządzenie nr 13/2012
Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 19 czerwca 2012


w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

ZARZĄDZENIE Nr13 /2012
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 19 czerwca 2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

Na podstawie art. 36a ust.6 i w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) i §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. Nr 60, poz.373 z późn.zm.)
z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :
§1
Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w składzie: Anna Kozłowska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca komisji; Wioletta Pietrucha – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; Mirosław Łukaszewski– przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; Małgorzata Gontarek – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego; Mirosława Leszczyńska – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego; Zbigniew Łuczak – przedstawiciel Rad Pedagogicznych; Grzegorz Ciesielski– przedstawiciel Rad Rodziców; Adam Ciesielski– przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego;

§ 2

Tryb i zasady pracy Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.).

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Wójt Gminy
  mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 czerwca 2012, 11:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4991