Zarządzenie nr 1/2012Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Boratyńskiejz dnia 22 marca 2012w sprawie W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie nr 1/2012
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Boratyńskiej
z dnia 22 marca 2012


w sprawie W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro


Zarządzenie Nr 1/2012
 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie
 z dnia 22.03.2012r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro

Na podstawie § 4 Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie oraz art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r , nr 157, poz.1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:
§ 1
Wprowadza się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Nadzór nad wykonaniem powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania


Regulamin dalej (27kB) zip

Kierownik GOPS Zofia Boratyńska

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2012, 10:56:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3218