Zarządzenie nr 4/2012Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 23 marca 2012w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa hali sportowo-widowiskowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Boniewo

Zarządzenie nr 4/2012
Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 23 marca 2012


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa hali sportowo-widowiskowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Boniewo


ZARZĄDZENIE NR   4/2012                    
z dnia  23 marca  2012  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Budowa hali sportowo-widowiskowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Boniewo


 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3. Aleksandra Woźniak      -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem   28 marca  2012 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
  regulamin dalej (89kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2012, 10:20:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4290