Zarządzenie nr 36/2011Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 28 października 2011w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo

Zarządzenie nr 36/2011
Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 28 października 2011


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo


 
ZARZĄDZENIE NR  36/2011
z dnia  28 października  2011  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Anna Kozłowska        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  10  listopada  2011   roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
  regulamin dalej (84kB) word
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2012, 13:57:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4602