Zarządzenie nr 3/2012Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 20 lutego 2012w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Arciszewo, Bierzyn, Kaniewo gminy Boniewo .

Zarządzenie nr 3/2012
Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 20 lutego 2012


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Arciszewo, Bierzyn, Kaniewo gminy Boniewo .


 
                ZARZĄDZENIE NR   3/2012                    
z dnia  20 lutego 2012  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Arciszewo, Bierzyn, Kaniewo gminy Boniewo .
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3. Anna Kozłowska       -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem   22 lutego 2012 roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
  regulamin dalej (85kB) word
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2012, 13:50:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 lutego 2012, 08:02:27)
Zmieniono: korekta zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4635