Zarządzenie nr 28/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 31 sierpnia 2011w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane przy przebudowie i remoncie drogi gminnej w Grójcu długości1 550 mb. w gminie Boniewo powiat Włocławek.

Zarządzenie nr 28/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 sierpnia 2011


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane przy przebudowie i remoncie drogi gminnej w Grójcu długości1 550 mb. w gminie Boniewo powiat Włocławek.


ZARZĄDZENIE NR 28/2011
     z  dnia  31 sierpnia 2011 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
W sprawie powołania komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na
 
Roboty budowlane przy przebudowie i remoncie drogi gminnej w Grójcu długości 1 550 mb. w gminie Boniewo powiat Włocławek.
 
§ 1
 
Na podstawie  art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)  powołuję Komisję Przetargową w składzie :
 
1. Zdzisława Bywalska    - przewodnicząca komisji,
2. Anna Grunt                  - sekretarz,
3. Anna Kozłowska         - członek .
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace z dniem 1 września 2011 roku.
 
§ 3
 
Szczegółowe zadania Komisji Przetargowej  zostały określone  w Regulaminie Komisji Przetargowej, który stanowi załącznik do  niniejszego Zarządzenia.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 września 2011, 12:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5096