Zarządzenie nr 29/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 31 sierpnia 2011w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa przydomowych-przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo o wydajności do 2,55 m3/dobę w ilości 84 sztuk” etap II

Zarządzenie nr 29/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 sierpnia 2011


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa przydomowych-przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo o wydajności do 2,55 m3/dobę w ilości 84 sztuk” etap II


 
 
ZARZĄDZENIE NR  29/2011
    z dnia 31 sierpnia 2011 roku
 
 
 
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
 
„Budowa przydomowych-przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo o wydajności do 2,55 m3/dobę w ilości 84 sztuk” etap II
 
 
Na podstawie par.11 ust. 6 umowy  ZPiPF-PROW- 20/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zawartej
pomiędzy Gminą Boniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Boniewo  a Wielobranżowym Zakładem Usługowym Andrzej Zbigniew Sieradzki  Ul. Botaniczna 25A , 87-800 Włocławek
 
powołuję:
§ 1
 
  powołuje komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1. Anna Grunt
 2. Zdzisława Bywalska  
 3. Wojciech Szymański   
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  7 września 2011  roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 września 2011, 11:03:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5421