Zarządzenie nr 25/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 18 sierpnia 2011w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.Przebudowa drogi gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty w miejscowości Boniewo”

Zarządzenie nr 25/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 18 sierpnia 2011


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.Przebudowa drogi gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty w miejscowości Boniewo” 
 
ZARZĄDZENIE NR  25/2011
                                              z dnia 18 sierpnia 2011 roku.
 
 
 
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
 
Przebudowa drogi gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty w miejscowości Boniewo”
 
 
Na podstawie par.12 ust. 6 umowy  Nr ZPiPF-341-2/4/2011 zawartej w dniu 30 marca 2011 roku pomiędzy Gminą Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  a Panem Antonim Popowskim  prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną jako  Drogi i Mosty Antoni Popowski 87-800 Włocławek ul. Przemysłowa 11
 
powołuję:
§ 1
 
  powołuje komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1. Zdzisława Bywalska
 2 . Aleksandra Woźniak
 3. Stanisław Nitecki  
4. Adam Ciesielski
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  22 sierpnia 2011  roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 sierpnia 2011, 08:55:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5196