Zarządzenie nr 24/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 10 sierpnia 2011w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin

Zarządzenie nr 24/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 10 sierpnia 2011


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin


 
 
                                          ZARZĄDZENIE NR  24/2011
                                                     z dnia 10 sierpnia 2011 roku.
 
  w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
 
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin "
 
 
Na podstawie par.12 ust. 6 umowy  Nr ZPiPF-341-1/2/2011 zawartej w dniu 24 marca 2011 roku pomiędzy Gminą Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  a Panem Markiem Smorczyńskim zamieszkałym 88-300 Mogilno Olsza 3 , prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną jako Zakład Usług Drogowych Smorczyński Marek, Olsza 3, 88-300 Mogilno.
 
powołuję:
§ 1
 
  powołuje komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1. Zdzisława Bywalska
 2. Anna Grunt
 3. Stanisław Nitecki  
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  12 sierpnia 2011  roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 sierpnia 2011, 10:37:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5206