Zarządzenie nr 18/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 22 lipca 2011w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

Zarządzenie nr 18/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 22 lipca 2011


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013


 
ZARZĄDZENIE NR 18/2011
z dnia  22 lipca 2011  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
   
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
 
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Anna Kozłowska - przewodnicząca
2.Aleksandra Woźniak    -  sekretarz
3.Zofia Boratyńska         -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  25 lipca 2011  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 sierpnia 2011, 08:51:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4917