Zarządzenie nr 15/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 24 czerwca 2011w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w Żurawicach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo”

Zarządzenie nr 15/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 24 czerwca 2011


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w Żurawicach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo”


 
ZARZĄDZENIE NR  15/2011
z dnia  24 czerwca  2011  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
„Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w Żurawicach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo”


 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Anna Grunt                - przewodnicząca
2.Aleksandra Woźniak   -  sekretarz
3.Anna Kozłowska        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  27 czerwca  2011   roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
 
 
 
  Regulamin dalej (84kB) word
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 czerwca 2011, 14:48:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5423