Zarządzenie nr 8/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 kwietnia 2011w sprawie W sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia rozpatrzenia ofert w konkursie pn. „Powadzenie punktu konsultacyjno terapeutycznego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu”.

Zarządzenie nr 8/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 kwietnia 2011


w sprawie W sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia rozpatrzenia ofert w konkursie pn. „Powadzenie punktu konsultacyjno terapeutycznego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu”.


 
ZARZĄDZENIE NR 8/2011
z dnia  14 kwietnia  2011  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
  W sprawie powołania  komisji konkursowej  celem  przeprowadzenia  rozpatrzenia  ofert w konkursie pn.
 
  „Powadzenie punktu konsultacyjno terapeutycznego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu”.
 
 Zgodnie z art. 15 ust.2a, 2b, 2d  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku  O działalności  pożytku i o wolontariacie 4 roku  (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz.1536)  
 
 
§ 1
 
1.Anna Kozłowska  - przewodnicząca
2. Zofia Boratyńska -  członek
3. Marek Góreczny    -  członek
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  15 kwietnia  2011   roku.
 
 

 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2011, 09:03:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3554