Zarządzenie nr 3/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 25 lutego 2011w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin”

Zarządzenie nr 3/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 25 lutego 2011


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin”


 
ZARZĄDZENIE NR  3/2011
z dnia  25 lutego 2011  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin”
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Anna Kozłowska        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  28 lutego 2011   roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 marca 2011, 10:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3545