Zarządzenie nr 1/2011Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 12 stycznia 2011w sprawie w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych

Zarządzenie nr 1/2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 12 stycznia 2011


w sprawie w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych


Zarządzenie Nr 1 /2011
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 12 stycznia 2011 roku
 
w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów niejawnych
 
 
     Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku(Dz .U. Nr  182 poz 1228   o ochronie informacji niejawnych oraz pisma Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku Ldz. Z-172/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku dotyczy ; tabeli sygnałowej „TAJFUN”
 
Zarządzam co następuje:
 
 
 
§ 1.  Na wniosek Sekretarza Gminy pełnomocnika d/s ochrony powołuje
 Komisję do zniszczenia dokumentacji „TAJFUN” w następującym składzie  osobowym:
 
1.      Przewodniczący – Anna Kaczmarek
2.      Członek – Grażyna Kwiatkowska
3.      Członek – Andrzej Kosmalski
 
§ 2 . Zadaniem Komisji jest dokonanie spisu dokumentów, które utraciły ważność         
i spisanie protokołu zniszczenia dokumentów.
 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Boniewie.
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Boniewo
                                                                                   
                                                                                                Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 stycznia 2011, 11:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3865