Zarządzenie nr 49/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 6 grudnia 2010w sprawie Powołania lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Zarządzenie nr 49/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie Powołania lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011


 
 
 
                                                      Zarządzenie nr 49/2010
                                                      Wójta Gminy Boniewo
                                                       z dnia 6 grudnia 2010r.
 
       
 
 
                                        Na podst. art.17 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010r.
       narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.(Dz. U. Nr 47,poz.277)
       oraz § 31 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu
       Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (GUS; 2010)
 
  
       zarządzam, co  n a s t ę p u j e: 
 
                                                                    § 1.
 
       Powołuję Panią Teresę Zielińską na lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego  
        Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
          
             
                                                                    § 2
 
      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
       Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie.
 
 
 
                                                                               Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                   Wójt Gminy Boniewo
 
                                                                                mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 grudnia 2010, 12:39:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5433