Zarządzenie nr 50/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 6 grudnia 2010w sprawie Powołania Gminnego Biura Spisowego w Boniewie w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Zarządzenie nr 50/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie Powołania Gminnego Biura Spisowego w Boniewie w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011


                                                     Zarządzenie nr 50/2010
                                                      Wójta Gminy Boniewo
                                                       z dnia 6 grudnia 2010r.
 
       
 
 
                                        Na podst. art.17 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010r.
       narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.(Dz. U. Nr 47,poz.277)
      
 
  
       zarządzam, co  n a s t ę p u j e: 
 
                                                                    § 1.
 
       Powołuję Gminne Biuro Spisowe w Boniewie w celu  przeprowadzenia Narodowego Spisu
       Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, w następującym składzie osobowym:
          
               1.Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy – Gminny Komisarz Spisowy
               2.Anna Kozłowska  - Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego
               3.Teresa Zielińska  - Lider gminny
               4.Ewa Wiśniewska – pracownik urzędu gminy
 
                                                                    § 2
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie.
 
 
 
                                                                               Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                   Wójt Gminy Boniewo
 
                                                                                mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 grudnia 2010, 12:35:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5300