Zarządzenie nr 44/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 19 października 2010w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : ” Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin „

Zarządzenie nr 44/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 19 października 2010


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : ” Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin „


 
ZARZĄDZENIE NR 44/2010
z dnia  19 PAŹDZIERNIKA 2010   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
” Rozbudowa i remont budynku świetlicy  pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin „
 
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity (dz. u. z 2010 r. nr 113, poz. 759  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Anna Kozłowska        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  20 PAŹDZIERNIKA 2010  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2010, 11:24:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5001