Zarządzenie nr 34/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 31 sierpnia 2010w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym

Zarządzenie nr 34/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 sierpnia 2010


w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym

                     Zarządzenie Nr 34/2010                                
Wójta Gminy Boniewo 
z dnia 31 sierpnia 2010r

w sprawie powierzenia stanowiska  Dyrektora  Szkoły Podstawowej
                                                                             w Osieczu Małym
 
 
              Na podst. art. 36a ust. 1,13 i 14 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia   7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym,
w uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim  Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy 
z a r z ą d z a m, co następuje:                               
                                                         
                                                           § 1
 
Przedłuża się Panu Markowi Dorabiale powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym na okres od 1 września 2010 roku
do 31 sierpnia 2014 roku.
 
                                                      § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r.
 
 
                                                                            Wójt Gminy
                                                                  mgr inż. Marek Klimkiewicz
                                                             
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 września 2010, 13:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5433