Zarządzenie nr 38/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 27 września 2010w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2010/2011 „

Zarządzenie nr 38/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 27 września 2010


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2010/2011 „


 
ZARZĄDZENIE NR 38/2010
z dnia  27 września   2010   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2010/2011 „
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Kaczmarek     -  sekretarz
3.Anna Kozłowska       -  członek
4.Aleksandra Woźniak  - członek
 
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  28 września  2010  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 września 2010, 07:39:48)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (29 września 2010, 07:43:29)
Zmieniono: korekta numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5180