Zarządzenie nr 35/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 7 września 2010w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 35/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 7 września 2010


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


 
ZARZĄDZENIE NR 35/2010
z dnia  7 września   2010   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
   
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Boniewo w roku szkolnym 2010/2011
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Zofia Boratyńska              -  sekretarz
3.Anna Kozłowska        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  8 września  2010  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2010, 10:45:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5327