Zarządzenie nr 25/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 13 lipca 2010w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 25/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 lipca 2010


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


ZARZĄDZENIE NR 25/2010
z dnia  13 lipca  2010   roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
  W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Modernizacja dróg gminnych położonych w miejscowościach Otmianowo oraz Sarnowo gmina Boniewo.
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt                -  sekretarz
3.Anna Kozłowska        -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem 15 lipca  2010  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
  Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2010, 13:37:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5244