Zarządzenie nr 23/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 1 czerwca 2010Na podstawie art 14 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz.U. Nr 126 poz.1040)

Zarządzenie nr 23/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 1 czerwca 2010


Na podstawie art 14 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz.U. Nr 126 poz.1040)

zarządzam    c o   n a s t ę p u j e:


§ 1.

Powołuję Gminne Biuro Spisowe w Boniewie w celu przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w nastepującym składzie osobowym:


  1. Marek Klimkiewicz -Wójt Gminy - Gminny Komisarz Spisowy

  2. Anna Kozłowska - Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego

  3. Iwona Witczak - Lider gminny

  4. Teresa Zielińska - pracownik Urzędu Gminy

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie.Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Boniewo

mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Michał Galant (2 lipca 2010, 09:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4871