Zarządzenie nr 22/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 1 czerwca 2010 Na podstawie art 14 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz.U. Nr 126 poz.1040) oraz § 28 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (GUS; 2010)

Zarządzenie nr 22/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 1 czerwca 2010


Na podstawie art 14 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz.U. Nr 126 poz.1040) oraz § 28 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (GUS; 2010)

zarządzam    c o    n a s t ę p u j e:


§ 1.


Powołuję Panią Iwonę Witczak na lidera gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Boniewo z dnia 21 maja 2010r.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie.
Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Boniewo

mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Michał Galant (2 lipca 2010, 09:48:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5205