Zarządzenie nr 21/2010Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 31 maja 2010w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 21/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 maja 2010


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)

z a r z ą d z a m, co następuje.

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., powołuje się obwodowe komisje
wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2010

Wójta Gminy Boniewo

z dnia 31 maja 2010r.SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Nr 1 w BONIEWIE          Nr 2 w LUBOMINIE

1.Baurski Włodzimierz       1.Pabian Rafał

2.Gawroński Marcin           2.Grabczyński Janusz

3.Gańczak Jadwiga            3.Nowakowski Marek

4.Czynszak Joanna            4.Romecki Roman

5.Rudzka Renata               5.Krajewska Katarzyna

6.Barczak Beata                6.Wójcińska Urszula

7.Ziółkowska Halina          7.Ciechalski Piotr

8.Góreczna Ewa                8.Bednarowicz Mariola

9.Grochowina Ewa            9. Kawulska Anna


Nr 3 w OSIECZU MAŁYM      Nr 4 w KANIEWIE


1.Łuczak Wioletta                     1.Piasecka Joanna

2.Kwiatkowska Grażyna           2.Fras Karolina

3.Wojasińska Wanda                3.Kowalewska Małgorzata

4.Sztygowska Barbara             4.Krajewski Mateusz

5.Romecka Elżbieta                 5.Grabczyński Andrzej

6.Ciechalski Kamil                   6.Daroszewska Agnieszka

7.Świeciak Edyta                     7.Nazdrowicz Sylwia

8.Józwicka Anna Wanda           8.Grodnicka Maria

9. Dorabiała Marek                  9.Góreczny Marek

Zarządzenie pobierz (17kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Galant (1 czerwca 2010, 08:33:27)

Ostatnia zmiana: Michał Galant (1 czerwca 2010, 08:35:15)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5635