Zarządzenie nr 34/2009 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 13 października 2009w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy- Grójec o długości 2672,36m

Zarządzenie nr 34/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 października 2009


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy- Grójec o długości 2672,36m


 
ZARZĄDZENIE NR 34/2009
z dnia  13.10. 2009  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy- Grójec o długości 2672,36m
 
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska - przewodnicząca
2.Anna Grunt           -  sekretarz
3.Aleksandra Woźniak- członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem 16 października  2009   roku.
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 października 2009, 09:38:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4829