Zarządzenie nr 35/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 października 2009w sprawie W sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2009/2010

Zarządzenie nr 35/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 października 2009


w sprawie W sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2009/2010

  Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  35/2009
  z dnia 14 października 2009 roku
  WÓJTA  GMINY  BONIEWO
 
 W sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
 „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy  2009/2010”
 
  Zgodnie z art. 19 ust.2   i  art. 21 ust.1,2 i 3 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych
  z dnia 29 stycznia 2004 roku /tekst jednolity Dz.U. Z 2007 r. Nr 233, poz.1655 ze
  zmianami/  powołuję Komisje przetargową w składzie:
 
1.    ZDZISŁAWA  BYWALSKA – Przewodnicząca
2.     ANNA  KACZMAREK – Sekretarz
3.     ANNA  KOZŁOWSKA  - Członek
4.     ALEKSANDRA  WOŹNIAK – Członek
 
 Komisja rozpocznie prace z dniem  15.10.2009 roku.
                 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 października 2009, 07:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4298