Zarządzenie nr 30/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 31 sierpnia 2009w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boniewo etap I.”

Zarządzenie nr 30/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 sierpnia 2009


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boniewo etap I.”


 
 
       ZARZĄDZENIE NR  30/2009
                                                     z dnia 31 sierpnia 2009  roku.
 
 
 
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
 
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boniewo etap I.”
 
Na podstawie par.11 ust. 6 umowy  Nr TIiRG-341/2/9/2009 zawartej w dniu 30 kwietnia 2009   roku pomiędzy Gminą Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z  o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7,
87-853 Kruszyn
.
 
 
§ 1
 
  powołuje komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1. Zdzisława Bywalska
 2. Anna Kozłowska  
 3. Aleksandra Woźniak
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu 31 sierpnia 2009  roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 września 2009, 09:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4918