Zarządzenie nr 28/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 12 sierpnia 2009w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 28/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 12 sierpnia 2009


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 28/2009
z dnia 12 sierpnia 2009  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z 2008 Nr 171,poz.1058 ), powołuję komisje przetargowe  w następującym składzie:
 
§ 1
 
1. Do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert
„Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011” powołuję komisję przetargową w składzie:
 
Zdzisława Bywalska – przewodnicząca,
Grażyna Kwiatkowska – sekretarz
Anna Kozłowska - członek
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  17 sierpnia 2009 roku
 
2. Do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Boniewo w roku szkolnym 2009/2010”,powołuję komisję przetargową w składzie:
 
1.    Zdzisława Bywalska- przewodnicząca
2.       Zofia Boratyńska – sekretarz
3.       Anna Kozłowska – członek
 
Komisja rozpocznie prace z dniem 17 sierpnia 2009 roku
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
  Wójt gminy Boniewo
mgr Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 sierpnia 2009, 07:28:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4904