Zarządzenie nr 27/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 12 sierpnia 2009w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji

Zarządzenie nr 27/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 12 sierpnia 2009


w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji


  ZARZĄDZENIE NR  27/2009
 z dnia 12 sierpnia 2009   roku.
 
 
 
w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn.
 
„ Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe- Sieroszewo   o długości 2+ 041,41 km w gminie Boniewo”
 
Na podstawie par.11 ust. 6 umowy  Nr TIiRG-341/1/6/2009 zawartej w dniu 27 kwietnia 2009   roku pomiędzy Gminą Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  a Panem Markiem Smorczyńskim zamieszkałym 88-300 Mogilno Olsza 3 , prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną jako Zakład Usług Drogowych Smorczyński Marek, Olsza 3, 88-300 Mogilno.
 
 
§ 1
 
  powołuje komisję odbioru robót budowlanych w składzie :
 
 1. Zdzisława Bywalska
 2. Anna Grunt
 3. Anna Kozłowska
 
§ 2
 
Komisja rozpocznie prace w dniu  18 sierpnia 2009  roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
 
§ 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Boniewo
mgr Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 sierpnia 2009, 07:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4865