Zarządzenie nr 26/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 11 sierpnia 2009w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 26/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 11 sierpnia 2009


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 26/09
z dnia 11.08.2009 r.
WÓJT GMINY BONIEWO
 
 
 
W sprawie  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania    o udzielenie zamówienia publicznego :
 
 
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grójec – Sułkówek długości 1952 mb.
 
 
Zgodnie  z art. 19 pkt. 1 art. 21 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2007 r Nr 233 poz. 1655 z poźn. zmianami ) powołuje komisję przetargową w następującym składzie :
             
1 .ANNA GRUNT                                   PRZEWODNICZĄCA
2. ANNA  KOZŁOWSKA                      SEKRETARZ
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  12.08.2009 r.
 
Wójt Gminy Boniewo
mgr Marek Kllimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 sierpnia 2009, 07:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5208