Zarządzenie nr 25/09Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 29 lipca 2009Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ) oraz na podstawie art.12 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie nr 25/09
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 29 lipca 2009


Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ) oraz na podstawie art.12 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości:


§ 1
 
Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za  II kwartał 2009 roku w zakresie :
 
 - wykonania budżetu  wg załącznika  nr 1
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
                                                                             Wójt Gminy Boniewo
                                                                                Marek Klimkiewicz

 
                                                 Załącznik Nr 1                        
do Zarządzenia Nr 25/09       
Wójta Gminy Boniewo          
z dnia 29 lipiec 2009 r      .

 
I. Wykonanie budżetu  za  II kwartał 2009 rok.
 
Plan                        Wykonanie                           %
 
    I .Dochody budżetowe .
 
9.930.572 zł                4.651.022,23 zł                  46,84 %
 
    II. Wydatki  budżetowe.
 
11.037.103 zł               4.035.283,25 zł                 36,56 %
 
   III. Wynik  finansowy
(planowany deficyt)            - 1.106.531 zł                + 615.738,98 zł
 
 
  Wójt Gminy Boniewo
  Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2009, 12:04:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5319